SDH TŘEŠTINA

Kalendář

Hodiny

návštěvnost

Online

Články

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Třeština 27.4.2005 (autor : Franta)

 

Z činnosti hasičů v Třeštině

 

V minulém občasníku jsem končil naší činností v říjnu a proto naváži a budu pokračovat činností od listopadu 2004

 

Začátkem tohoto měsíce jsme odjeli na třídenní školení vedoucích do Jánských Koupelí do Ústřední hasičské školy. Zde jsme po teoretické stránce probrali všechny druhy soutěží, volno časové aktivity, psychologii dítěte a také bezpečnost při práci z dětmi. Na závěr tohoto školení jsem obhajoval zkoušku na vedoucího mládeže a také rozhodčího pro kategorie dětí a dorostu.

 

V průběhu listopadu jsme také pravidelně trénovali v našem kulturním domě na soutěž do Bludova. Tato soutěž pro nás nedopadla dobře se šestým místem nejsme vůbec spokojeni.

 

Naši starší kolegové dospěláci také nezaháleli a provedli zabezpečení techniky a klubovny na zimu. Výbor v tomto období pilně připravoval Výroční valnou hromadu a k ní všechny důležité dokumenty a kontroly. Výroční valná hromada proběhla 18. prosince 2004 v přísálí kulturního domu za účasti starosty okresního sdružení hasičů v Šumperku ing. Ošťádala a starosty obce p. Václava Vašíčka. Po zhodnocení činnosti, naplánování příštího roku a ohodnocení členů proběhl společenský večer za tónů harmoniky.

 

Po vkročení do nového roku jsme s mladými hasiči opět začali trénovat na soutěž do bludovské tělocvičny na štafetu dvojic. Tato soutěž proběhla 13.února 2005 . I přes mírné zlepšení jsme se čtvrtým místem nebyli spokojeni.. Ale hned od dalšího tréningu jsme začali nacvičovat disciplíny CTIF. 17.dubna nás očekával do třetice Bludov, ale už na jejich sportovní dráze. V našich né zrovna nejlepších disciplínách jakou bezesporu požární útok a štafeta podle mezinárodních pravidel CTIF jsou, jsme nakonec překvapili a obsadili ve štafetě první místo a v požárním útoku místo čtvrté, což nám dalo konečné celkové umístění na druhém místě.

 

V celkových tabulkách školního roku 2004-2005 jsme v hodnocení celostátní hry Plamen na průběžném druhém místě v rámci okresu Šumperk a stejně tak v hodnocení Ligy mladých hasičů okresu Šumperk.

 

Ve stejném období i družstvo mužů počalo přípravu na novou sezónu a to kondičním cvičením na kulturním domě. Později také nácvikem běhu na 100 m s překážkami v místním nevyužitém kravíně, samozřejmě za souhlasu jeho majitele Úsovsko a.s. a Nyní již trénujeme na hřišti. Taktéž započala a nyní je v plném proudu příprava techniky na novou sezónu.

 

Jako již tradičně v polovině února pořádáme naši největší kulturní akci Hasičský ples. V letošním roce jsme zajistili novou hudbu a to kapelu Pohodovka z Uničova. I přesto, že účast na tom letošním plese byla menší než předešlé roky ples se velice vydařil kdo přišel nelitoval. Zásluhu na tom měla výborná kapela, dobrá jídlo, velká tombola sponzorů a také dobrá nálada.

 

Chtěl bych touto formou všem sponzorům velmi poděkovat za jejich podporu naší činnosti vždyť výtěžek z tohoto plesu již pravidelně používáme na zajištění činnosti dětí v naší obci a to od toho nejútlejšího věku až po dospělost.

 

Koncem března a začátkem dubna jsme také začali pracovat na dokončení hasičské dráhy za kabinami o které jsem se již zmínil v minulém občasníku. Teď to trochu rozvedu. Po dohodě s Obecním úřadem jsme se rozhodli vybudovat rovnou trať pro hasičský sport za kabinami na hřišti. Součástí tohoto bude nové pódium pro časomíru, nová základna, odtoky vody od důležitých uzlů požárního útoku, srovnaná a zatravněná dráha v délce 100 m. Celý tento úkol jsme započali v podzimních měsících vyklestěním okolí dráhy, navezení a rozhrnutí hlíny, osazení panelů pro základnu a přeložení sloupu s osvětlením a s přípojkou elektřiny k budoucímu pódiu pro časomíru. Na jaře jsme pokračovali úklidem celé dráhy, osazením žlabovek pro odtok vody a započali jsme se stavbou pódia pro časomíru.

 A teď co nás očekává a na co se můžeme těšit :

23.04.  sběr železného šrotu

01.05.  pohárová soutěž MH v

08.05. liga MH okresu Šumperk v

14.05 MH závěrečné kolo Plamen v

22.05 pohárová soutěž MH v

zatím nebyl dohodnut termín okrskové soutěže

28.05  muži okresní kolo v

29.05 muži VC okresu Šumperk v


další soutěž v
František Laštůvka

Zástupce starosty SDH Třeština

 


Dále jsme na žádost obecního úřadu kontrolovaně spálily větve z provedené údržby zeleně v naší obci. Jak se již stalo naší tradicí přispěli jsme naší mateřské škole na jejich dětský maškarní ples částkou 500,- Kč na zajištění tomboly. Dolních Studénkách Kolšově Třeštině Bludově požárním sportu Bohutíně Třeštině bude dvoudenní pro mladé hasiče a to 24.-25. června a pro muže Velká cena okresu Šumperk 17. července na vaši podporu se těší hasiči z Třeštiny
Žádné komentáře