SDH TŘEŠTINA

Kalendář

Hodiny

návštěvnost

Online

Články

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Třeština 27.4.2006 (autor : Franta)

 

Z činnosti hasičů v Třeštině za období od 10/2005 do 04/2006

 Z příchodem jarního období se pomalu začíná rozbíhat sportovní sezóna mužů a družstva žáků jsou v polovině svého celoročního snažení, sbor se připravuje na oslavy 110. výročí založení.

 Po ukončené sportovní sezóně mužů, kterou byla noční soutěž v Nasobůrkách, se družstvo důstojně rozloučilo s rokem 2005 a veškerá sportovní technika byla po vyčištění a očištění uložena k “zimnímu spánku”.

 Zato družstva žáků mají většinu svých soutěží před sebou. Po hasičském trojboji v Loučné nad Desnou byla další soutěží, tradičně v první říjnovou sobotu, “Šumperský Soptík”. Na pěší zóně, ve velmi tvrdé konkurenci soutěží děti v běhu na 60 m s překážkami, se v kategorii starších žáků naše družstvo umístilo na 8. místě v okrese a 10. celkově. Nejlepšího umístění v této kategorii soutěži jednotlivců dosáhli:

Dívky starší 29,30 a 39 místo Karolína Hanušová, Lucie Purová a Michaela Purová

 Hoši starší 34 a 68. místo Petr Unzeitig, Vojtěch Laštůvka.

 Družstvo mladších 12. místo v okrese a celkově 15, v soutěži jednotlivců Zuzana Steklá 9. místo. Naši nejmladší členové tzv. přípravka, obsadili 18,20,25 a 27 místo Ondřej Steklý, Libor Tuleja, Patrik Mikulova, Karel Šafář, Jan Horáček a Roman Poštulka.

 V půlce října zahajují žáci účinkování v novém ročníku hry plamen v závodě v požární všestrannosti, letos tomu bylo v Rohli. V průběhu absolvování tratě v délce 2 respektive 3 km plní různé úkoly na 6 stanovištích (střelba se vzduchovky, zdravověda, topografie, překonání překážky po vodorovném laně, vázání uzlů a požární ochrana). Výsledkem bylo 13. místo mladších a 3. místo starších, trať si vyzkoušeli i předškoláci v doprovodu jedné členky starších žáků. Začátkem listopadu se jeden vedoucí zúčastnil třídenního školení vedoucích v Jánských Koupelích. Před Mikulášem, už po několik let, je pořádána v bloudovské tělocvičně štafeta 8x50m, poslední soutěž v roce. Mladší žáci obsadili 9. místo a starší místo 8. z devatenácti zúčastněných družstev.

 Po Novém roce se na první soutěž sjela družstva z okresu do Bludova a to 11.února. Družstvo mladších vybojovalo 14 místo z 17 účinkujících a starší žáci místo 6. z 15. Další soutěže v tomto roce budou následovat a to v tomto pořadí:

   22. dubna - hra PLAMEN v disciplíně CTIF v Hrabišíně

   1. května - požární sport MH PÚ v Dolních Studénkách

   8. května - soutěž MH, Liga MH v Kolšově

   13. května – okresní kolo PLAMEN v Třeštině

   20. května - požární sport MH v Bludově

   28. května - požární sport MH v Novém Malíně

   17. června - Liga MH – závěr v Novém Malíně

   23. - 24. června – večerní soutěž MH v Třeštině.

Na závěr mi zbývá popřát našim mladým členům plno úspěchů a hodně štěstí v těchto soutěžích.

 V průběhu tohoto období jsme odpracovali mnoho hodin na nově budovaném hasičském areálu na hřišti, kde na během podzimu postaveném pódiu byla položená nová podlaha a dostalo nový nátěr. Na trati byl položen kabel do země pro časomíru a byli vybudovány připojovací sloupky na přestavení tratě pro jakoukoli kategorii mužů, žen a dětí. V průběhu tohoto roku bychom rádi kabel zapojili ke sloupkům a do rozvodné skříně, vyčistili od podzimního listí a dodělali poslední potřebné úpravy, tak abychom ji letos bez komplikaci uvedli do provozu.

  Kromě těchto sportovních soutěží a brigád, kterých je během roku spousta, náš sbor pořádal začátkem ledna výroční valnou hromadu za rok 2005. Na této schůzi starosta sboru informoval účastněné o hospodaření a činnosti sboru za loňský rok a seznámil je s plány do roku dalšího. Byli přijati nový členové a předneseny zprávy o činnosti soutěžní jednotky a mladých hasičů. Jako host se schůze zúčastnil za OSH Šumperk p. Karel Švéda, který se i účastnil předání věrnostních medailí za několikaletou činnost v SDH.

 Od začátku letošního roku se sportovní jednotka shází k přípravě na následující ročník Velké ceny, která zahrnuje celkem 16 soutěží a účasti na některých pohárových soutěží a okrskové soutěže.

 V letošním roce bychom rádi vylepšili loňské umístění v podobě 7. místo a pokud bude přát i štěstí tak vybojovat postup do krajského kola. Družstva mladých hasičů se pravidelně připravují na své soutěže od ledna v kulturním domě a s příchodem jara na hřišti.

 Začátkem února pořádal sbor první kulturní akci tohoto roku a to tradiční hasičský ples na kterém hrála Pohodovka z Uničova. Na tento ples si připravila mladší generace našeho sboru předtančení za pomoci Františka Laštůvky, se kterým i nakonec vystoupila. Při zahájení plesu popřál starosta všem přítomným příjemný večer, poděkoval za účast a jmenoval sponzory, díky kterým se nám podařilo sestavit bohatou tombolu.

 Druhou dubnovou sobotu zajišťoval sbor sběr železného šrotu, a na kterém bylo odvezeno 3,7 tuny železného odpadu.

Během letošního roku nás ještě čeká pořádání těchto akcí :

13.května – okresní kolo PLAMEN

14. května I. kolo požárního sportu okrsku č.10

23. – 24. června – noční soutěž MH

16. července – Velká cena OSH Šumperk v kategorii mužů, žen a veteránů

na závěr prázdnin sportovní a společenské odpoledne

Jednou z nejvýznamnějších akcí v letošním roce je 110. výročí založení sboru. Oslavy se budou konat ve středu 5. července od brzkých ranních hodin, s tímto programem:

od 9. do 13. hodin

v 10. hodin

ve 12. hodin

od 13. hodin

od 14. hodin -

od 16. hodin

od 20. hodin


- karneval
– volná zábava a posezení s hudbou na hřišti představení zásahové techniky SDH Mohelnice, HZS Olomouckého kraje, vystoupení mažoretek, představení činnosti sportovní jednotky mužů, veteránů, mladších a starších žáků. – slavnostní průvod obcí od kulturního domu, s položením kytice k soše sv. Floriána a k pomníku obětem I. Světové války– slavnostní oběd – slavnostní schůze v kulturním domě za účasti představitelů z OSH Šumperk, slavnostní předávání medailí, ocenění a diplomů za mnohaletou činnost a práci ve sboru – den otevřených dveří ve zbrojnici, s výstavou diplomů, pohárů, medailí a ocenění
Žádné komentáře