SDH TŘEŠTINA

Kalendář

Hodiny

návštěvnost

Online

Články

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Třeština 18.10.2006 (autor : Franta)

 

o činnosti hasičů v Třeštině v roce 2006

 V KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ OBLASTI JSME PŘIPRAVILI KAŽDOROČNÍ TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, KTERÝ SE NÁM VYDAŘIL. TI NAŠI SPOLUOBČANÉ KTEŘÍ TOHO VYUŽILI A PŘIŠLI SE POBAVIT MOHOU OHODNOTIT TOMBOLU, JÍDLO I HUDBU POHODOVKU – KDO CHTĚL TEN SE BAVIL. PROTOŽE JSME BYLI SPOKOJENÍ OBJEDNALI JSME SI TUTO HUDBU I NA ROK 2007, KDY CHCEME PLES USPOŘÁDAT ZNOVU.

 DÁLE JSME PO DOHODĚ S RODIČI UVOLNILI NĚKTERÉ DĚTI Z POSLEDNÍCH ŠKOLNÍCH DNŮ, ABYCHOM SPOLU S NIMI PŘIPRAVILI UKÁZKOVÉ DOPOLEDNE PRO POSTIŽENÉ DĚTI ZE SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO DĚTI S VÍCE VADAMI V MOHELNICI A DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. VĚŘÍME, ŽE SE DĚTEM TATO AKCE LÍBILA – JÁ JSEM O TOM DOKONCE PŘESVĚDČEN – STÁL JSEM U NICH A VIDĚL TEN ROZZÁŘENÝ OBLIČEJ, KDYŽ MOHL DRŽET PROUDNICI A STŘÍKAT, NEBO KDYŽ VLASTNÍMI SILAMI PŘEKONALA ŽEBŘÍKOVOU STĚNU – POTOM MÁTE POCIT, ŽE VAŠE PRÁCE PŘECE JEN K NĚČEMU JE. PŘÁL BYCH KAŽDÉMU VIDĚT TY OČI….

 DALŠÍ A TO STĚŽEJNÍ AKCÍ NAŠEHO ZBORU V LETOŠNÍM ROCE BYLY OSLAVY 110.LET EXISTENCE NAŠE SBORU. TENTO NÁŠ SVÁTEK JSME DŮSTOJNĚ OSLAVILI 5. ČERVENCE. OSLAVY ZAPOČALY V SÁLE KULTURNÍHO DOMU SLAVNOSTNÍ ČLENSKOU SCHŮZÍ ZA PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SPONZORŮ. ZVLÁŠTNÍ ZMÍNKU SI ZASLOUŽÍ I TO, ŽE CELÝCH OSLAV SE ZÚČASTNIL OSOBNĚ STAROSTA OKRESNÍHO SDRUŽENÍ ČECH, MORAVY A SLEZSKA V ŠUMPERKU P. ING. OŠŤÁDAL. V PRŮBĚHU SLAVNOSTNÍ SCHŮZE BYLI VYZNAMENÁNI NĚKTEŘÍ NAŠI ČLENOVÉ A VŠEM BYLO PODĚKOVÁNO ZA ODVEDENOU PRÁCI. DÁLE BYL PŘEDVEDEN NOVÝ PRAPOR SDH TŘEŠTINA, KTERÝ JSME PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV NECHALI ZHOTOVIT. PO SCHŮZI NÁSLEDOVAL OBĚD A PAK JSME SE SEŘADILI DO PRŮVODU A POD VEDENÍM BOHUSLAVSKÉ DECHOVKY JSME PRŮVODEM ODEŠLI K SOŠE SV. FLORIÁNA, KDE JSME POLOŽILI KYTICI A UCTILI PAMÁTKU NAŠEHO PATRONA A TAKÉ VŠECH HASIČŮ, KTEŘÍ JIŽ NEJSOU MEZI NÁMI.

 POTÉ JSME ODEŠLI K POMNÍKU PADLÝCH A TAKÉ TADY JSME POLOŽILI KYTICI JAKO PODĚKOVÁNÍ TĚM, KTEŘÍ POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU. PAK SE PRŮVOD ZNOVU ROZEŠEL, NYNÍ VE SMĚRU NA NAŠE MÍSTNÍ HŘIŠTĚ, KDE OSLAVY VYVRCHOLILY UKÁZKAMI Z NAŠÍ ČINNOSTI. VŠICHNI MOHLI SLEDOVAT TECHNIKU VE VÝBAVĚ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ZE ZÁBŘEHU A Z MOHELNICE SAMOZŘEJMĚ V RUKOU PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ, ALE TAKÉ UMĚNÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH DĚTÍ – PŘEDŠKOLÁKŮ, MLADŠÍCH ŽÁKU, STARŠÍCH ŽÁKŮ, MUŽŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I VETERÁNŮ. TEČKU ZA CELÝMI OSLAVAMI UDĚLAL KARNEVAL. V PRŮBĚHU CELÉHO DOPOLEDNE BYLA TAKÉ OTEVŘENA ZBROJNICE. ZDE BYLO KE ZHLÉDNUTÍ MNOHO FOTOGRAFIÍ Z DOB MINULÝCH, ALE I TY NEJNOVĚJŠÍ ALE TAKÉ TECHNIKA, KTEROU NÁŠ SBOR VLASTNÍ NEBO POUŽÍVÁ.

  DALŠÍ JIŽ TRADIČNÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKOU AKCÍ NAŠEHO SBORU JE UKONČENÍ PRÁZDNIN PRO DĚTI, JEJICH RODIČE, OBČANY A PŘÍZNIVCE HASIČŮ. LETOS ZA MALÉ ÚČASTI NÁVŠTĚVNÍKU JSTE MOHLI SLEDOVAT SOUTĚŽENÍ DĚTÍ V HODU NA CÍL , HODU ŠIPKAMI, BĚHU V HOLINKÁCH, NA CHŮDÁCH, VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY. TI NEJLEPŠÍ POSTOUPILI DO NOVÉ SOUTĚŽE S NÁZVEM “HONBA ZA POKLADEM”. A TO NÁS JIŽ ČEKALA SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU JEDNOTLIVCŮ. PROTOŽE O TUTO SOUTĚŽ PROJEVILO ZÁJEM NEBÝVALÉ MNOŽSTVÍ SOUTĚŽÍCÍCH DĚTÍ, ROZDĚLILI JSME TUTO SOUTĚŽ DO DVOU KATEGORIÍ NA DĚTI A DOSPĚLÉ. NEJVÍCE SE VŠAK VŠICHNI TĚŠILI NA SOUTĚŽ RODINNÝCH KOLEKTIVŮ . LEGRACE SI VŠICHNI UŽILI DOSTI A SNAD BYLI VŠICHNI TAKÉ SPOKOJENÍ.

  NA 28. ŘÍJNA PŘIPRAVUJEME DALŠÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKOU AKCI – ZÁJEZD NA PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNU DLOUHÉ STRÁNĚ V JESENÍKÁCH – TUTO TECHNICKOU PAMÁTKU JSME ZVOLILI ÚMYSLNĚ – MNOHO NAŠICH ČLENŮ TAM JEŠTĚ NEBYLO A JISTĚ STOJÍ ZA TO SI TAKOVÝ UNIKÁT PROHLÉDNOUT.

 V LETOŠNÍM ROCE JSME SAMOZŘEJMĚ PRACOVALI I S MLÁDEŽÍ, TAKÉ JSME SOUTĚŽILI V KATEGORIÍCH MUŽŮ A VETERÁNŮ, PŘIPRAVILI JSME NĚKOLIK BRIGÁD NA HASIČSKÉ TRATI, ODPRACOVALI JSME NĚJAKÉ HODINY NA POMOC OBCI PŘI LIKVIDACI STATKU VOLKOVO, ZAJISTILI JSME SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, PŘIPRAVILI JSME OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU, OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN ŽÁKŮ A DOROSTU, DVOUDENNÍ DĚTSKOU HASIČSKOU SOUTĚŽ A SAMOZŘEJMĚ TAKÉ VELKOU CENU OKRESU ŠUMPERK – ZE SERIÁLU HOLBA - CUP. O VŠECH TĚCHTO AKCÍCH VÁS BUDEME INFORMOVAT V PŘÍŠTÍCH ČÍSLECH OBČASNÍKU A ČLENOVÉ SDH TŘEŠTINA SE VŠE PODROBNĚ DOZVÍ NA VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ, KTEROU PLÁNUJEME NA PROSINEC.

 ZÁVĚREM MÉHO PŘÍSPĚVKU MI DOVOLTE, PROTOŽE JIŽ K TOMU ASI NEBUDU MÍT PŘÍLEŽITOST A NEJKRÁSNĚJŠÍ SVÁTKY ROKU VÁNOCE SPOLEČNĚ S NOVÝM ROKEM TU BUDOU CO BY DUP, POPŘÁT VÁM VŠEM SVÝM JMÉNEM MNOHO KRÁSNÝCH CHVIL KOLEM STROMEČKU, DĚTEM DÁRKY, KTERÉ SI VYSNILY, RODIČŮM POHODU A KLID A HLAVNĚ MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE - ROCE 2007

Žádné komentáře